• Πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία πελάτη.
 • Οικονομικά στοιχεία πελάτη & Υπόλοιπα Πελατών.
 • Συνδρομές και συμβόλαια πελατών .
 • Απεριόριστες κατηγορίες συνδρομών.
 • Εμφάνιση λήξεων συνδρομών .
 • Ημερολόγιο καθημερινων εργασιων ανα πελάτη και ανα υπηρεσία.
 • Λίστα με συνδρομές οι οποίες λήγουν μέσα στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα η μήνα.
 • Παρακολούθηση πραγματοποιημένων συνδρομών-συμβολαίων.
 • Παρακολούθηση συνδρομών-συμβολαίων κάθε πελάτη.
 • Παρακολούθηση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, πωλητή, μη τιμολογημένου υπολοίπου.
 • Δυνατότητα εισαγωγής παραστατικών πληρωμής ή εξόφλησης για κάθε πελάτη με στόχο την οικονομική παρακολούθηση των συνδρομών (εξοφλημένες, ανεξόφλητες, υπόλοιπα κλπ).
 • Δυνατότητα αναζήτησης συνδρομών με πληθώρα κριτηρίων όπως: Πελάτης, περιοχή, τύπος συνδρομής, βάση ημερομηνίας κλπ.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το πρόγραμμα εμπορικης διαχείρισης της εταιρείας μας για μηχανογραφικη έκδοση των παραστατικών παροχής υπηρεσιών και πώλησης.
 • Εκτύπωση ετικετών  η οποία δέχεται πλήρης παραμετροποίηση όπως: α)Πολλαπλά κριτήρια επιλογής ετικετών. β)  Ομαδοποίηση εκτύπωσης ανά τομέα (ταχυδρομικός προσδιορισμός).
 • Στατιστικά στοιχεία.
 • Εκτυπώσεις αναφορών .
 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση.
 • Προγραμματισμός εισπράξεων.
 • Εκτύπωση συμβολαίων.

 

 

Last Updated (Friday, 12 August 2011 09:42)

 
Απομακρυσμένη Υποστήριξη

ammyy

beanywhere